Veien frem til fagbrev som renholdsoperatør

DEL 1 Intro og lesetips til kompetansemål: Renhold

Dette er en fortsettelse av artikkelen «Hva skal til for å ta fagbrev» og nå skal vi gå litt mer i dybden på de forskjellige trinnene for å kunne ta fagbrev.

Vi tar opp ting som vil være praktisk å vite både for de som velger å gå ordinært løp, det vil si 2 år skole og 2 år praksis, men kanskje aller mest for de som skal melde seg opp som praksiskandidat.

Hvis du skal opp til fagprøve som praksiskandidat, så tar du jo all lesing og forberedelser på egenhånd og det kan kjennes litt tungt, det vet vi!

Derfor tenkte vi at vi kunne være litt «studiekompisen» din.

Her kommer vi til å ta opp litt introduksjon til utdannelsen og se på de forskjellige delene. Vi kommer også til å starte med å se på kompetansemålene til hovedpunktet "Renhold" og gi litt lesetips til denne delen av læreplanen. 

NB: disse artiklene er kun ment som en introduksjon og inspirasjon på veien mot fagbrev, og vil ikke dekke hele læreplanen. For å være sikker på at du lærer alt som trengs bør du sette deg godt inn i aktuelle lærebøker eller kontakte kursagenter som tilbyr opplæring som fører frem til fagbrev. (Se artikkelen «Hva skal til for å ta fagbrev»)

 

Studiekompis.jpg

 

Læreplanen


Læreplanen ble oppdatert i 2021 som følge av Kunnskapsløftet i 2020.

Som nevnt i den første artikkelen så er det 3 deler i læreplanen, og det er en liten endring. Blant annet har HMS blitt et eget hovedpunkt, eller kjerneelement som det heter.

Nå ser kjernelementene sånn ut:

 • Renholdsplanlegging

 • Renhold

 • HMS

Her er kompetansemålene for hvert kjerneelement, det vil si dette er hovedfokuset for hva du skal kunne.

Renholdsplanlegging   Renhold   HMS
         
 • Bruke ulike planleggingssystemer i bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler.
 
 • Holde overflater rene og sikre overflatenes livssyklus i samsvar med gitte kvalitetskriterier.
 
 • Identifisere og forhindre situasjoner som utgjør en fare for liv og helse i renhold av bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler.
         
 • Kunne analysere renholdsbehov
 
 • Gjøre rede for ulike overflatematerialer og vurdere hvordan renholdsmetoder og renholdsmidler påvirker overflatene
 
 • Risikovurdere arbeidet, metoder, kjemikalier og utstyr i samsvar med gjeldende regelverk
         
 • Planlegge kostnadseffektivt renhold
 
 • Velge og bruke maskiner, utstyr og metoder etter renholdsbehov og vurdere dette opp mot kostnadseffektivitet, tidsbruk og miljøbelastning
 
 • Gjennomføre sikker jobb-analyse
         
 • Gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, arbeide etter fastsatte kvalitetskrav og dokumentere eget arbeid
 
 • Identifisere ulike typer smuss, gjøre rede for og bruke ulike kjemikalier for å fjerne smuss og utføre renhold
 
 • Bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk
         
 • Fastsette og bedømme renholdskvalitet i tråd med gjeldende standarder og kvalitetssystem
 
 • Regelmessig renhold, periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler.
 
 • Arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet, og reflektere over konsekvensene ved å ikke følge kravene
         
 • Sikre de kritiske suksessfaktorene i renholdsleveransen og tilfredsstille kravene i en tjenestenivåavtale
 
 • Gjøre rede for ulike typer fasaderenhold
 
 • Gjøre rede for hvordan arbeidsoppgavene påvirker kostnadseffektivitet, materialer og ytre miljø, og reflektere over feilhåndtering
         
 • Utarbeide renholdsplaner, arbeidsplaner og arbeidsbeskrivelser og reflektere over valg av frekvens, kvalitet og metode
 
 • Utføre renhold i ulike faser av en byggeperiode etter gjeldende regelverk og vurdere hvordan de ulike fasene påvirker valget av renholdsutstyr og arbeidsmetoder
 
 • Rapportere om uønskede hendelser og vedlikeholde maskiner og utstyr
         
 • Arbeide etter tegninger og beskrivelser ved bruk av ulike planleggingsverktøy
     
 • Kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, håndtere helsefarlige kjemikalier og spesialavfall og reflektere over konsekvensene av feilhåndtering
         
 • Bestille og motta utstyr og kjemikalier og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppgaven
     
 • Arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvensene av arbeidsbelastninger og skadeforebyggende tiltak
         
 • Arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i renholdsoperatørfaget
     
 • Arbeide i tråd med bærekraftige og miljømessige prinsipper og reflektere over konsekvenser av støveksponering og bruk av kjemikalier
         
 • Gjøre rede for hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiveren og arbeidstakeren har, og reflektere over krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap
     
 • Velge og bruke verne- og smittevernutstyr for arbeidsoppgaven og vurdere konsekvensene ved feilbruk
         
 • Bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere
     
 • Vurdere smitterisiko, arbeide i samsvar med gjeldende regelverk for smittevern og gjøre rede for smittespredning og hvordan smittekjeder kan brytes
       

 

       
 • Utføre grunnleggende førstehjelp


   

 

 
 • Drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse

 Hva er «kompetansemål»?


Det er alt det du skal kunne etter å ha gjennomgått opplæring. Hva opplæringen har som mål å lære deg.


Det er også dette som du kan komme opp i på eksamen og fagprøve.

 

HER finner du hele læreplanen

 

 

 

 

Det kan være vanskelig og forvirrende å vite hvilken ende man skal begynne i og vite hva som skal til for å dekke læreplanen.

Det er vel den store skrekken for alle å dukke opp på den teoretiske prøven eller på fagprøven og så få oppgaver som gjør at det går kaldt nedover ryggen på deg – spørsmål om ting du aldri har hørt om engang!

Så for å være sikker på at du lærer alt som er nødvendig, kan det være lurt å bruke en lærebok som er basert på læreplanen og godkjent som fagopplæring.

Og vi må jo være ærlig, enda så utbredt renholdsyrket er, hvor mange er det vel ikke som driver med renhold i Norge – ikke få! Så er det allikevel en ganske smal utdannelse. Derfor er det ikke massevis av faglitteratur å velge i, ikke som vi har oppdaget i allefall.


Men det er jo like greit, så har man noen få alternativer å holde seg til.

I disse artiklene kommer vi til å bruke Else Liv Hagesæthers bøker, «Renhold – Grunnmoduler» og «Renhold – Fagbrevmoduler» som grunnlag.

Vi vet, det ser voldsomt og vanskelig ut, men la oss starte og ta det trinn for trinn så skal du se at dette får du til! Husk at alle disse punktene er jo alt det man skal lære over flere år, så det tar tid.

Det er lurt å begynne med grunnmodulene først, det gir en fin innføring og basis for den teoretiske delen. Ikke minst så inneholder den en masse ting som du helst sikkert allerede kan en del om fra før.

Det er jo litt deilig, så føler man at dette går jo bra og er piece of cake! Før det skrus litt til i boken om fagbrev-moduler.


Skal vi ikke like gjerne gå i gang?

AdobeStock_414505675.jpeg

 Lesetips:


Husk å dele opp lesingen, kanskje bare ta ett hovedpunkt eller underpunkt om gangen.


Ha heller kortere men jevnlige leseøkter, enn å ta store skippertak.


Ta gode notater med korte stikkord, da blir det lettere for deg å ta en kjapp oppsummering når det nærmer seg eksamen.

 

 

 

 Hovedpunkt: Renhold

Det første kjerneelementet: «Renholdsplanlegging» sparer vi til sist, det er det mest omfattende og krevende punktet. Det er også en fordel å ha vært igjennom de to andre punktene først.

Derfor starter vi heller med litt mer basic kunnskap som tas opp i punkt 2 «Renhold»

 

Kompentansemål 1-3:

 • «Holde overflater rene og sikre overflatenes livssyklus i samsvar med gitte kvalitetskriterier»

 • «Gjøre rede for ulike overflatematerialer og vurdere hvordan renholdsmetoder og renholdsmidler påvirker overflatene»

 • «Velge og bruke maskiner, utstyr og metoder etter renholdsbehov og vurdere dette opp mot kostnadseffektivitet, tidsbruk og miljøbelastning»Det første punktet hørtes vanskelig ut!

Enkelt forklart så betyr det at vi skal vite hvordan vi holder forskjellige typer overflater rene, og vite hvordan vi rengjør de på riktig måte sånn at de varer lengst mulig. Ordet kvalitetskriterier kommer vi tilbake til når vi går igjennom kjerneelement 1: Renholdsplanlegging, så det lar vi ligge akkurat nå.

Men vi må vi kunne noe om de forskjellige underlagene og materialer, som tregulv, vinyl og linoleum, stein og betong, tepper og tekstiler osv.


La oss ta et eksempel:


Vinylgulv har lang levetid, flere gulvleverandører gir derfor en garanti på 25 år, men, kan du komme på noe som kan gjøre at gulvet varer kortere enn 25 år?

Riktig – feil renhold og behandling!

Hva skjer om du bruker alt for sterke alkaliske eller sterkt sure vaskemidler på et sånt gulv. Eller bruker altfor grov gulvpad når du skurer et slikt gulv?

Det kan få skader eller rett og slett bli ødelagt! Da holder det ihvertfall ikke i 25 år!


Oppgave:

Tenk igjennom og skriv gjerne ned, hva slags utstyr du bruker til de forskjellige renholdsoppgavene. Tenk samtidig igjennom hvorfor har du valgt akkurat dette utstyret og ikke noe annet? Hva kunne skjedd om du valgte «galt» utstyr eller vaskemidler?

Et eksempel:

Si du skal ta litt mer grundig renhold på et toalett.

 • Situasjon: Armaturet på vasken har synlig belegg av kalk og irr som ikke går av ved vanlig avtørking. Hvorfor er det lurt å bruke hvit håndpad med svamp i stedet for grønn håndpad med svamp, når du skal fjerne dette?

 • Svar: Grønn håndpad inneholder en del slipemidler og det vil slite på metallet over tid, det kan også gi små riper. Hvit håndpad derimot inneholder ikke slipemidler og er derfor «mildere» mot metallet.
  Hvis det er hardere belegg av kalk og irr, kanskje du også ville brukt en fiskebørste.

 • Situasjon: Toalettskålen har stygge ringer og belegg nederst i skålen. Toalettet er ganske «guggete» og du bestemmer deg for å desinfisere toalettet også. Hvorfor er det lurt å bruke et kraftig surt vaskemiddel, og hvorfor bør du velge noe annet enn klor for å desinfisere?

 • Svar: Om du bruker et kraftig surt vaskemiddel, som Kal-X eller en annen type kalkfjerner, så vil du spare deg tid og du vil slippe å bruke masse mekanisk energi (som å måtte skure og skrubbe mye med toalettkost eller pad) Du ville tilsatt kalkfjerneren i vannet, skrubbet lett med toalettkosten i skålen og latt det hele stå og virke til belegget er oppløst.

  For å desinfisere toalettet kunne vi ikke brukt klor, siden vi allerede bruker en sur kalkfjerner. Ellers kan det utvikles klorgass om de to produktene blandes.

  Vi ville heller vasket toalett rent og deretter sprayet på med spritbasert desinfeksjonsmiddel på overflaten og latt det virket 1 minuttstid, eller brukt en desi-spray som inneholder kationske tensider som er desinfiserende, som benzalkoniumklorid.

 Lesetips:


Her kommer noen tips til moduler i og artikler for å lese deg opp på disse kompetansemålene:


«Renhold – Grunnmoduler»:

   • Modul 4: Utstyr og metoder

   • Modul 5: Renholdsmidler, innhold og bruk

   • Modul 7: Materialer og vedlikehold
    Se særlig tabellen «Oversikt over overflater på innredning, inventar, vegger og tak»

 

I tillegg finner du masse artikler i fagbloggen vår som også kan være nyttig å lese, som:

 

 

 

 

 

Kompetansemål 4:

 • "Identifisere ulike typer smuss, gjøre rede for og bruke ulike kjemikalier for å fjerne smuss og utføre renhold"

  Flekkfjerner hovedbilde.jpg
Lesetips:


Modul 4 og 5 i Renhold – Grunnmoduler vil allerede ha tatt opp en del av dette.


I tillegg ville vi anbefalt å lese denne artikkelen:

 

 

 

 

Kompetansemål 5:

 • «Regelmessig renhold, periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler»

Her er nok mange av dere på hjemmebane, flere har sikkert allerede jobbet med renhold i flere år. Men husk at det er lett å legge til seg uvaner så det er alltid lurt å lese seg godt opp på dette også, sånn at du er sikker på at du gjør alt «etter boka»Lesetips:Regelmessig renhold:


Her går en del av lærestoffet om hverandre, så flere av modulene og artiklene som det ble tipset om til de tre første kompetansemålene dekker også dette punktet

 

Periodisk/temporært renhold:


«Renhold – Grunnmoduler»:

Her dekker modul 4 allerede en del av dette, som du allerede har lest deg opp på.

Et tips er derimot å gå igjennom tabellen «Sjekkliste av egne ferdigheter. Periodisk rengjøring» i modul 4. Der kan du sjekke hvilke typer periodisk renhold du allerede føler deg trygg på og hvilke oppgaver du trenger å øve mer på.

Snakk med sjefen din om dere snart skal ha temporært renhold, så kan du få sjansen til å trene på det du føler deg utrygg på.


Artikler på nsp.no:

Polishbehandling:

 

Rensing av tepper:

 

Hovedrengjøring:

 

Spesialrenhold:

«Renhold – Grunnmoduler»:

   • Modul 11: Spesielle oppgaver i renhold


Artikler på nsp.no:

Under «spesialrenhold» finner du flere gode artikler, bl.a:

 

 

 

 

 


Kompetansemål 6:

 • "Gjøre rede for ulike typer fasaderenhold"

Cleaning-with-Pressure-000028310570_Large.jpg

 Lesetips:«Renhold – Fagbrevmoduler»:

   • Modul 11: Her er det et eget underpunkt som tar opp forskjellige typer smuss på fasader, og fasadevaskmetoder.

Artikler på nsp.no:

 

 

 

 

 

Kompetansemål 7:

 • Kompetansemål: «Utføre renhold i ulike faser av en byggeperiode etter gjeldende regelverk og vurdere hvordan de ulike fasene påvirker valget av renholdsutstyr og arbeidsmetoder»

Hm, her må jeg være ærlig og si at jeg ikke fant så mye i bøkene om akkurat det. Kanskje det er mulig å høre med kollegaer som har hatt renhold på en byggeplass for tips og inspirasjon.

Sånn helt kort så tenker vi at det mest nødvendige når det kommer til renhold under byggeprosessen er nok på selve brakkene som arbeiderne bruker. Det blir jo mye trafikk inn og ut med mye skitt, byggstøv og rusk som dras inn hver eneste dag. Så her trengs det ganske hyppig rengjøring for å holde det rent, særlig i garderobe, toalett og spiserom.

Men når det kommer til selve bygget som er under oppføring, så er det lurt å avklare med oppdragsgiver hvor mye av rydding og rengjøring håndverkerne selv skal gjøre og hvor mye du som renholder evt skal utføre.

Det er jo gjerne etter at bygget er ferdig at renholdere skal inn for å ta siste finish slik at bygget er klart til å tas i bruk.Lesetips:


Artikler på nsp.no:

 

 

 

Tro det eller ei, men da har vi gått igjennom hele hovedpunkt 2: Renhold.

Det er en del å lese, vi vet, men dette kommer du igjennom!


Husk å sett av nok tid til å forberede deg til teoretisk prøve og fagprøve, så ikke det bare blir stresslesing på slutten. Da husker man ingenting!
Det er også lurt å gjøre oppgavene som er i de forskjellige modulene, så får du begynt å trene litt før det blir alvor på eksamen!


Vi ses igjen til neste artikkel om forberedelser på veien til fagbrev!

 

AdobeStock_195353061.jpeg

Se alle

Tørrstoff i gulvpolish

Tørrstoff i gulvpolish

Hva har det å si for kvaliteten?

Hvordan bunnskure gulv?

Hvordan bunnskure gulv?

POLISHBEHANDLING - DEL 1

Hvordan nøytralisere gulv?

Hvordan nøytralisere gulv?

POLISHBEHANDLING - DEL 2

Slik legger du polish

Slik legger du polish

POLISHBEHANDLING - DEL 3

Frisk opp slitt gulvpolish

Frisk opp slitt gulvpolish

3 metoder - Spraypolering - Toppskuring - Tørrskuring

Pads-guide

Pads-guide

Hva brukes de forskjellige gulvpadsene til?

Polish vs voks

Polish vs voks

Hva er forskjellene og hva lønner seg?

Blanke steingulv med diamantpads

Blanke steingulv med diamantpads

Lær om gulvbehandlingsmetoden spesialisert for steingulv

Quick guide: Gulvpolish

Quick guide: Gulvpolish

Kjapp trinn-for-trinn beskrivelse av polishbehandling fra start til slutt

Flekkfjerningsguide

Flekkfjerningsguide

Hvordan fjerne vin, olje, rust, skomerker osv?

Bygg ditt eget Softwash system!

Bygg ditt eget Softwash system!

Er du en handy type eller kunne tenke deg et custom made Softwash anlegg?

Godkjenning av renholdsfirmaet ditt hos Arbeidstilsynet

Godkjenning av renholdsfirmaet ditt hos Arbeidstilsynet

Hvordan gå frem og hvorfor er det et krav?

VÅRKAMPANJE HØYTRYKKSPYLING!

VÅRKAMPANJE HØYTRYKKSPYLING!

Opptil 60% rabatt på en rekke produkter!

Fasadevask

Fasadevask

Hvor ofte, hvilke metoder og hvilke typer fasader finnes?

Softwash vs Høyttrykkspyling

Softwash vs Høyttrykkspyling

Hvilken metode er best?

Slik vasker du huset utvendig

Slik vasker du huset utvendig

Hvordan vaske før du skal male og for å bli kvitt svartsopp

Hva er egentlig rentvann?

Hva er egentlig rentvann?

Det er kort fortalt vann som er renset for alt av partikler og urenheter.

Hvordan vaske vinduer med klassisk vinduspuss

Hvordan vaske vinduer med klassisk vinduspuss

Hvordan pusse vinduer på den klassiske måten med forvasker og nal

Skraper

Skraper

Hvordan bruke de riktig?

Maykker

Maykker

Genialt multi-tool!

Hvordan pusse vinduer om vinteren?

Hvordan pusse vinduer om vinteren?

Vinduspuss-sesongen trenger ikke være over bare fordi gradestokken kryper under null

NYHET Kiehl-serie

NYHET Kiehl-serie

Tysk kvalitet 

Hvordan vaske gulvet om vinteren?

Hvordan vaske gulvet om vinteren?

Lei av saltflekker på gulvet?

4 tips til systematisk renhold

4 tips til systematisk renhold

Hvordan lage renholdsplaner over regelmessig og temporært renhold, lage tilbud og beregne lønnskostnader

Risikovurdere vaskemidler

Risikovurdere vaskemidler

Hvordan gjør man det?

Hvordan lese datablader

Hvordan lese datablader

Hvilke avsnitt er nyttig for deg som driver med renhold?

Faresymboler

Faresymboler

Hva betyr de egentlig?

Hvordan vaske gulv?

Hvordan vaske gulv?

3 metoder proffene bruker

Hvordan vaske parkett, tregulv, linoleum og myke gulvtyper

Hvordan vaske parkett, tregulv, linoleum og myke gulvtyper

Hva du bør gjøre og hva du ikke bør gjøre!

Hvordan rengjøre og behandle gulv som betong, stein og marmor?

Hvordan rengjøre og behandle gulv som betong, stein og marmor?

Hva du bør gjøre og hva du ikke bør gjøre!

Hvordan utføre hovedrengjøring

Hvordan utføre hovedrengjøring

Hvor begynner man, hvilke oppgaver skal tas og hva slags utstyr trengs

Quick guide: Hovedrengjøring

Quick guide: Hovedrengjøring

Kjapp huskeliste over utstyr og oppgaver ved hovedrengjøring

Luktfjerning

Luktfjerning

3 trinn for å bli kvitt lukt fra urin, røyk, oppkast osv

Hva skal til for å ta fagbrev som renholdsoperatør?

Hva skal til for å ta fagbrev som renholdsoperatør?

Hvilke fordeler er det å skaffe seg fagbrev?

Veien frem til fagbrev som renholdsoperatør

Veien frem til fagbrev som renholdsoperatør

DEL 1 Intro og lesetips til kompetansemål: Renhold

Vinduspuss & Fasadevask Festivalen 2023

Vinduspuss & Fasadevask Festivalen 2023

Se video av hva som foregikk!

Norges Beste Vinduspusser 2023!

Norges Beste Vinduspusser 2023!

Gratulere til Oliver Olaussen - Oslo Fasadevask!

Velkommen til NSP i Oslo

Velkommen til NSP i Oslo

Norges beste butikk for renholdere og vinduspussere?

Tucker Rentvannsutstyr

Tucker Rentvannsutstyr

Kvalitetsytstyr fra USA!

Utstyrsguide til vinduspuss med rentvann

Utstyrsguide til vinduspuss med rentvann

Hvor mye utstyr er "nok" for å pusse vinduer med rentvannsanlegg?

Jobb ergonomisk!

Jobb ergonomisk!

Smarte tips til hvordan jobbe mer ergonomisk

Byggrengjøring

Byggrengjøring

Hvordan blir du kvitt byggstøv i nybygg?

Hvordan bli Miljøfyrtårnsertifisert

Hvordan bli Miljøfyrtårnsertifisert

Hva kreves, hvordan går man frem og ikke minst hva koster det?

Hvordan få dusjen skinnende ren

Hvordan få dusjen skinnende ren

Slik fjerner du kalkflekker og hvitt belegg fra glass, armatur og porselen

Finn frem i papirjungelen!

Finn frem i papirjungelen!

Bli klok på de forskjellige typene av håndtørkeark og lær om hvilke typer papir som passer til forskjellige dispensere.

Unngå kjedelige overflateskader og riper i bygningsglass

Unngå kjedelige overflateskader og riper i bygningsglass

Hva slags skader kan du støte på når du rengjør glass og hva bør du gjøre?

Hvordan unngå at bakterier blir resistente?

Hvordan unngå at bakterier blir resistente?

Enkle grep for å forhindre bakterievekst

Desinfeksjonsmidler

Desinfeksjonsmidler

Hva er forskjellene?

Mikrobiologiske vs kjemiske vaskemidler

Mikrobiologiske vs kjemiske vaskemidler

Lær om hvordan bakterier og enzymer brukes i rengjøringsmidler

Smitterenhold etter smittestandarder

Smitterenhold etter smittestandarder

Her får du en oversikt og dra-hjelp til å utføre smitterenhold etter standarder fra NS

Hvordan lage en smittevernprosedyre

Hvordan lage en smittevernprosedyre

Få eksempler på hva en smittevernprosedyre bør inneholde.

Smitterenhold

Smitterenhold

Gode tips til hva du bør tenke på

Papir vs håndtørker

Papir vs håndtørker

En av metodene kan øke bakterietallet med nesten 200%!

Renhold i barnehager

Renhold i barnehager

Få tips til hvilke oppgaver som bør tas og hva slags utstyr en trenger

Rensing av tepper

Rensing av tepper

Trinn-for-trinn 

Tepper

Tepper

Noe av det viktigste å holde rent!

Sinners sirkel

Sinners sirkel

Lær om et av de viktigste hovedprinsippene innen renhold

Renholdstest

Renholdstest

Hvordan kan man være helt sikker på at man er kvitt alt av bakterier?